ICT Logo

आइटी र प्रोग्राममिङमा महिलाको संलग्नता

कम्प्युटर भन्ने वित्तिकै टाढा भाग्ने महिलाहरुले अहिले आफ्ना्े विशिष्ट श्रेणीको शिक्षा र करियर यसैमा खोज्न थालेका छन । 

अहिले को समय सुचना प्रविधिको समय हो । कम्प्युटर, ईन्टरनेट, वाइफाइ जहाँ पनी छ र त्यो बिनाको जीवन मान्छेले कल्पना पनि गर्न छाडिसकेका छन । अहिले सानो सानो कुरादेखी एकदम महत्वपूर्ण कुरामा पनि ईन्टरनेटको अवस्यक्ता पर्छ । मनिसहरुलाई प्रविधी र कम्प्युटरको ज्ञान पहिला भन्दा अहिले धेरै छ ।

नेपाल्मा कम्प्युटर विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने कलेजहरुको संस्था पनि धेरै भइसकेको छ र आइटी सम्वन्धी कम्पनीहरु पनि धेरै आइरहेका छन । सुचना प्रविधीमा पहिला भन्दा धेरै सुधार अएको छ, धेरै गल्र्सहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन् । कम्प्युटर भन्ने वित्तिकै टाढा भाग्ने महिलाहरुले अहिले आफ्ना्े विशिष्ट श्रेणीको शिक्षा र करियर यसैमा खोज्न थालेका छन ।

सुचना प्रविधिमा महिलाको सम्लग्नाता

E-Learning Services For Rural Schools

4th International Conference on Information Technology for Development (IT4D)

Abstract: Education is one of the prerequisites of development. New and improved concepts of teaching and learning have been introduced in the field of education by Information and communication technologies (ICTs). But its extent hasn’t been able to access the geographic rurality of our country.

Learning management system is one of the most important tools used in educational institutes to facilitate e-learning. This paper presents a model that provides e-learning services to the rural areas which will help to promote and facilitate modern education. A dedicated resource center hosting the learning management system facilitates e-learning centers through the Internet.

E-LEARNING SERVICES FOR RURAL SCHOOLS

ICT Logo

SEO भनेको के हो र SEO ले कसरी मेरो वेबसाईट को मद्दत गर्छ ?

यदी तपाईंलाई कुनै कुराको जानकारी हाससल गनुछ परेमा तपाईं के गनुछहुन्र् ?

google, yahoo, bing जस्ता search engine मा गएर तपाईंले आफुलाई चाहेको कुरा “keyword” ताइप गनुछहुन्र् र नततजा खोज्नु हुन्र् । धेरै जसो समयमा तपाईंले खोज्नु भएको कुरा या वेबसाईट पहहलो नम्बर मै आउंर् या दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा तपाईंले भेताउनु हुन्र् । त्यो नम्बर एक मा आएको वेबसाईट कसरी पहहलो नम्बर मै search engine ले देखायो त भन्ने तपाईंको मनमा प्रश्न उथ्न सक्र् । कसैलाई लाग्न सक्र् कक त्यो वेबसाईटले search engine लाई पैसा ततरेको हुन सक्र् पहहलो नम्बर मा देखाइहदन । तर पैसा नततरी पतन पहहलो नम्बरमा आउंन सक्दैन र भनेर पतन कसैको मनमा प्रश्न उथ्न सक्र् ।

हो, पैसा नततरी organically वा natural तररकले वेबसाईटको visibility लाई search engine मा सके सम्म अगाडी नै देखाउने प्रकृयालाई नै Search Engine Optimization (SEO) भतनन्र् । SEO एवटा marketing पछ्यको पतन भाग हो जस्ले त्यो वेबसाईट को ranking र traffic लाई पतन असार पार्छ ।

SEO भनेको के हो र SEO ले कसरी मेरो वेबसाईट को मद्दत गर्छ

Ubiquitous Computing - Future of Computing

8th NATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY (NaSCoIT) 2016

Abstract: “The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.” This statement was written by Mark Weiser – the father of Ubiquitous Computing, in his well-known “The Computer for the Twenty-First Century”. Ubiquitous Computing is a concept in computer science where computing is made to appear anytime and everywhere by embedding microprocessors in everyday objects in any location and in any format, so they can communicate information. The development of technologies like ambient intelligence augmented reality and wearable computing will change the perspective of people towards computing.


Ubiquitous-Computing-The-Future-of-Computing

ICT Logo

कसरी डिजिटल शिक्षा र सिकाइ ले परम्परागत शिक्षा र सिकाइ को आकार बदल्दै छ

प्रविधिले एक्दमै फट्को मारिरहेको अहिलेको यो समयमा  सबै क्षेत्रमा यस्को  प्रभाव्  उत्तिकै परेको छ । विध्यालय  र् शिक्षा सिकाइ मा पनि यस्को उत्तिकै प्रभाव् पर्नु हाम्रो लागि कुनै आश्चारयको कुरा होईन । कक्षा कोठामा शिक्षा र सिकाइ मा प्रविधिको प्रयोग गरेर विध्यारथिहरु लाई शिक्षदिनु डिजिटल शिक्षा र सिकाइ हो । गए ति दिन हरु जहाँ विध्यारथिहरुले कापि, कलम बोकेर स्कुल आउंथे र शिक्ष्यक हरुले कालोपाती सेतोपाती मा पढ्औंथे । अब बिस्तारै यि कुरा हरु लाई डिजिटल प्रविधिले बदल्दैछ ।  विध्यारथी हरु अब ल्यापटप, त्याब्लेट बोकेर पढ्न आउनेछन र शिक्षक हरु पनि प्रोजेक्टर्, ल्यापटप र अरु डिजिटल सन्चार का मध्यम बाट शिक्षा प्रदान गर्नेछन ।

कसरी डिजिटल शिक्षा र सिकाइ ले परम्परागत शिक्षा र सिकाइ को आकार बदल्दै छ

LinkedIn र यस्को आवश्यकता

यदी तपाईंलाई कुनै जागिर चाहिएमा, कुनै कम्पनीमा vacancy खुलेको छ कि छैन थाहा पाउन, आफ्नो जागिर switch गर्नु परेमा तपाईं के गर्नुहुन्छ? यदी पुरानो तरिका अपनाउने हो भने हामी पत्र-पत्रीका बाट बुझ्छौं, कम्पनी दुल्छौ अथवा साथी या छर्-छिमेक बाट थाहा पाउंछौ र यदी job vacancy खुलिएको रहेछ भने पनि कि त कम्पनी मै documents लिएर कुद्छौ कि त email बाट पठाउछौं । त्यसै गरी कम्पनीहरुलाई पनि employee चहिएमा पत्रीका सम्स्थानमा, magazines हरुमा र अनेकौ ठाउँ मा गएर बिज्ञापन छपाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो प्रकृयामा दुबै पक्षको समय र मेहेनत बढी लाग्ने हुन्छ । यही समस्याको समाधान गर्ने उद्धेश्यले ५ जना फोउन्देर्स  Reid Hoffman, Konstantin Guericke, Jean-Luc Vaillant, Allen Blue र Eric Ly मिलेर December 28, 2002 मा LinkedIn को सिर्जना गरे भने LinkedIn को औपचारिक आरम्भ चाही May 5, 2003 मा भएको थियो ।

LinkedIn र यस्को आवश्यकता

© Samikshya's Blog 2017 - 2018

 

follow me